Cookie gebruik Kennisgeving

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een meer persoonlijke service.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie-mededeling, voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Professioneel Vastgoed Vastgoed Schattingen/Taxatie – Winkelcentra

We geven meningen over de marktwaarde en de waarde in het economische verkeer van alle soorten winkelcentra, en deze zijn geschikt voor regelgevende en transactie-toepassingen.

U ontvangt een onderbouwde mening, ondersteund door interne roepsmatige en investeringsmarktdeelname, afgeleverd door een vertrouwd wereldmerk, binnen een afgesproken tijdsbestek en tegen een scherpe prijs.

Ons advies ondersteunt de beroepsmatige, investerings- en managementbeslissingen van investeerders, gebruikers van een pand, geldverstrekkers en ontwikkelaars, in de context van dynamische markten.

Financiële rapportage

We bieden kostenefficiënte periodieke waardemeningen voor regelgevende en financiële rapportagedoeleinden die aan IFRS, UKGAAP of USGAAP voldoen.

Leningen

We ondersteunen leningverstrekkers bij hun besluitnemingsprocessen door 'due diligence' van hoge kwaliteit te leveren en de prestatie van het vastgoed te testen in verschillende scenario's.

Ondernemingstransacties

Soms is een formele waardeschatting nodig ter ondersteuning van een voorgestelde aan- of verkoop waarbij direct of indirect vastgoed betrokken is.

Vastgoedtransacties

Soms is een formele waardeschatting nodig ter ondersteuning van de voorgestelde aan- of verkoop van onroerend goed.

Notering / IPO

Wij bieden onroerend goedtaxatie voor fondsenwerving via notering op de wereldbeurzen.

Hoe we kunnen helpen


Directe marktdeelname

De Valuation & Advisorydeskundigen worden ondersteund door de eigen gespecialiseerde Retail Agency and Capital Markets-teams van C&W. U doet uw voordeel met taxatie-advies dat is gebaseerd op de real-time marktervaring van marktdeelnemers. Uw taxatie weerspiegelt die specifieke markt precies op dat moment.

Marktsectorspecialisten

Wij groeperen onze taxatiedeskundigen zodanig dat onze teams de markt weerspiegelen ofwel uit geografisch oogpunt, of per sector of marktdeelnemer. Op die manier kunnen we onze uitgebreide ervaring inzetten, ons op specifieke marktsegmenten richten en u dus het beste advies geven.

Regelgevingsregime

Wij leveren onze service in regelgevende omgevingen waarin wordt vereist dat taxaties volgens nationale en internationale accountingnormen worden afgeleverd. We volgen deze normen rigoureus na. U kunt er dus van op aan dat ons advies het strenge controleproces zal doorstaan.

Waarde toevoegen: de voordelen van onze aanpak


Bedrijfscontext

Wij weten hoe belangrijk het is dat ons advies van praktisch nut is bij de vele verschillende bedrijfsbeslissingen die u moet nemen. Het is van cruciaal belang voor uw bedrijfsprocessen en -beslissingen dat u weet wat de waarde van uw onroerend goed is.

Lokale uitvoering

Bij C&W zijn we van mening dat taxatie een lokale taak is. Onze Valuation & Advisory-deskundigen bevinden zich in de grote steden in Europa, en elke lokale deskundige is marktleider in zijn of haar lokale markt.

Wereldwijd

Als een van de grootste commerciële vastgoed-serviceproviders ter wereld zijn wij groot genoeg om grote portefeuille-opdrachten op meerdere locaties op ons te nemen. Dankzij ons wereldwijde bereik en onze lokale kennis zijn we in staat tal van panden over een breed geografisch bereik te analyseren, evalueren en er rapporten over op te stellen.

Centrale coördinatie

We organiseren onze service aan de hand van uw behoeften en leveren ons product op de meest efficiënte manier. Dit doen we door onze plaatselijke Valuation & Advistory-teams centraal te coördineren. Afhankelijk van de verspreiding en omvang van het project kan dit voor u tot bedrijfs- en managementbezuinigingen leiden.

Ervaring en middelen


Met 580 taxatiedeskundigen in 86 kantoren is Cushman & Wakefield een van de grootste geheel geïntegreerde vastgoedtaxatie-adviseurs ter wereld. IN EMEA hebben we 180 taxatiedeskundigen in 20 kantoren.