Cookie gebruik Kennisgeving

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een meer persoonlijke service.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie-mededeling, voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Vastgoed Consulting & Schattingen/Taxatie – Designer Outletcentra

C&W geeft meningen over de marktwaarde en de waarde in het economische verkeer van Designer Outletcentra en deze zijn geschikt voor regelgevende en transactie-toepassingen.

U ontvangt een onderbouwde mening, ondersteund door interne beroepsmatige en investeringsmarktdeelname, afgeleverd door een vertrouwd wereldmerk, op tijd en tegen een scherpe prijs.

Ons advies ondersteunt de beroepsmatige, investerings- en managementbeslissingen van investeerders, geldverstrekkers en ontwikkelaars.

Financiële rapportage

We bieden kostenefficiënte periodieke waardemeningen voor regelgevende en financiële rapportagedoeleinden die aan IFRS, UKGAAP of USGAAP voldoen.

Leningen

We ondersteunen leningverstrekkers bij hun besluitnemingsprocessen door 'due diligence' van hoge kwaliteit te leveren en de prestatie van het vastgoed te testen in verschillende scenario's.

Ondernemingstransacties

Soms is een formele waardeschatting nodig ter ondersteuning van een voorgestelde aan- of verkoop waarbij direct of indirect vastgoed betrokken is.

Vastgoedtransacties

Soms is een formele waardeschatting nodig ter ondersteuning van de voorgestelde aan- of verkoop van een pand.

Notering / IPO

Wij bieden onroerend goedtaxatie voor fondsenwerving via notering op de wereldbeurzen.

Hoe we kunnen helpen


Directe marktdeelname

De Valuation & Advisorydeskundigen worden ondersteund door de eigen gespecialiseerde Retail Agency and Capital Markets-teams van C&W. U doet uw voordeel met taxatie-advies dat is gebaseerd op de real-time marktervaring van marktdeelnemers. Uw taxatie weerspiegelt die specifieke markt precies op dat moment.

Marktinformatie

We maken gebruik van onze kennis op het gebied van leasingactiviteiten ter ondersteuning van de huurinkomsten die door designer outletcentra worden gegenereerd.

Regelgevingsregime

Wij leveren onze service in regelgevende omgevingen waarin wordt vereist dat taxaties volgens nationale en internationale accountingnormen worden afgeleverd. We volgen deze normen rigoureus na. U kunt er dus van op aan dat ons advies het strenge controleproces zal doorstaan.

Waarde toevoegen: de voordelen van onze aanpak


Bedrijfscontext

Wij weten hoe belangrijk het is dat ons advies van praktisch nut is bij de vele verschillende bedrijfsbeslissingen die u moet nemen. Het is van cruciaal belang voor uw bedrijfsprocessen en -beslissingen dat u weet wat de waarde van uw onroerend goed is.

Lokale uitvoering

De designer outletcentrum-markt is pan-Europees uit zowel het oogpunt van de gebruiker als de investeerder. Met behulp van ons netwerk van kantoren gebruiken we de lokale marktkennis en plaatsen we deze in de bredere context.

Centrale coördinatie

Dankzij ons wereldwijde bereik en onze lokale kennis zijn we in staat tal van panden over een breed geografische bereik te analyseren, evalueren en er rapporten over op te stellen.

Ervaring en middelen


Met 580 taxatiedeskundigen in 86 kantoren is onze Valuation & Advisory-afdeling een van de grootste geheel geïntegreerde vastgoedtaxatie-adviseurs ter wereld. IN EMEA hebben we 180 taxatiedeskundigen in 20 kantoren.