Cookie gebruik Kennisgeving

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een meer persoonlijke service.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie-mededeling, voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Professionele en wettelijk vereiste informatie over Cushman & Wakefield

Inleiding

Op deze pagina is informatie opgenomen die op grond van de Wet van dienstenwet 2010 (26 Maart) voor Cushman & Wakefield verplicht is in België.

De primaire entiteiten die diensten verlenen aan cliënten zijn:

Naam

Soort entiteit

Handelsregister

Ondernemings-nummer

Cushman & Wakefield V.O.F.

Vennootschap onder firma

Kruispuntbank van Ondernemingen

0418.915.383

Cushman & Wakefield Winssinger Tie Leung NV

Naamloze Vennootschap

Kruispuntbank van Ondernemingen

0417 371 105

Cushman & Wakefield Consulting Brussels NV

Naamloze vennootschap

Kruispuntbank van Ondernemingen

0471 041 403

Winssinger & Associés NV

Naamloze Vennootschap

Kruispuntbank van Ondernemingen

0422 118 165

Cushman & Wakefield Facilities Management BVBA

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Kruispuntbank van Ondernemingen

0888.058.754


In voorkomende gevallen maken we van andere groepsentiteiten van Cushman & Wakefield gebruik om diensten te leveren. Informatie daarover is altijd opgenomen in de opdrachtbevestiging die door ons wordt overgelegd of, indien een andere contractvorm gebruikt is, in het betreffende contract.

Op onze diensten zijn de schriftelijke voorwaarden van toepassing die met cliënten zijn overeengekomen. Op deze contracten is, tenzij anders is overeengekomen, het Belgisch recht van toepassing en geschillen met betrekking tot de contracten worden exclusief voorgelegd aan de Belgische rechter.

Contact

De vestigingsplaats voor de primaire Cushman & Wakefield-entiteiten in België is Kunstlaan 56, 1000 Brussel.

Je kunt snel contact met ons maken via de link “Contact Us”, door te bellen naar ons hoofdkantoor op +32 2 514 40 00, of te e-mailen naar een van onze medewerkers op voornaam.achternaam@cushwake.com.

Professionele en overige registraties

Alle dienstverlening met betrekking tot onroerend goed zijn in België gereguleerd. Bij het verlenen van deze diensten volgen wij (al naar gelang van het geval) de regels, codes en richtsnoeren neergelegd in de gedragscode van het Engelse Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Informatie over onze toezichthouders en registraties is hierna opgenomen:

Naam

Toezichthouder 

Activiteiten 

Registratienummer 

Winssinger & Associés SA

Royal Institution of Chartered Surveyors

Professionele onderhandelingen

753271

Verzekeringen & Financiën

Cushman & Wakefield is verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Liberty Mutual Insurance Company en andere verzekeraars met wie je via Aon Risk Solutions, 122 Leadenhall Street, Londen EC3V 4AN in contact kan komen. De dekking is wereldwijd.

Wij zijn BTW-plichtig en ons BTW nummer is :

Cushman & Wakefield V.O.F: BE 0418.915.383

Cushman & Wakefield Winssinger Tie Leung NV: BE 0417.371.105

Cushman & Wakefield Consulting Brussels NV : BE 0471.041.403

Winssinger & Associés NV : BE 0422.118.165

Cushman & Wakefield Facilities Management BVBA : BE 0888.058.754

Klachten

Cushman & Wakefield in België zet zich voortdurend in om de diensten die aan cliënten worden verleend te verbeteren. In lijn met dit doel hebben de bedrijven een formele klachtenprocedure opgezet. Voor een kopie daarvan kun je een e-mail sturen aan 'Complaints.EMEA@cushwake.com' of spreken met uw contactpersoon bij Cushman & Wakefield.

Heeft u een klacht, dan vragen we je eerst contact op te nemen met de Partner die de verantwoordelijke is voor de opdracht. Indien je van mening bent dat dit niet passend is of indien het antwoord van de verantwoordelijke Partner niet voldoet, kunt u contact opnemen met:

Naam

Ilse Nouwen

Functie

Executive Assistent

Kantoor

Kunstlaan 56 – 1000 Brussels

Ben je niet tevreden over de uitkomst van onze afhandeling van uw klacht, dan kun je mogelijk uw klacht voorleggen aan:

Organe réglementaire

Activités

Belgique Telephone

Website

RICS Dispute Resolution Service (Winssinger & Associés NV)

Professionele onderhandelingen en RICS leden

+32/2/289.25.35

RICS

BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars)

Professionele onderhandelingen

+32/2/505.38.50

BIV


De toelatingscriteria en de procedure voor klachtenonderzoek staan op de website van de betrokken organisatie.